مواطنون بسلا يشتكون من توقف خط الترامواي واحتقار الشركة لزبنائها
https://al3omk.com/311741.html

مواطنون بسلا يشتكون من توقف خط الترامواي واحتقار الشركة لزبنائها

1

Les travaux de rédal ont été achevé depuis un bout de temps. J'ai réclamé mais sans issus.